İçindekiler

Kapak

Araştırma Makalesi
HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE KEMOTERAPİ AJANLARININ SERUM ELEKTROLİT DÜZEYLERİNE ETKİSİ

ÖZCAN ÇENELİ, MEHMET ASİL, Elif Kerimoğlu

Hemodiyaliz Hastalarında İnme Riskinin Belirleyicisi Olarak Trigliserit Glikoz İndeksi

FETHİ YÖNET, MUSTAFA ALTAŞ, İSMAİL BALOĞLU, NEDİM YILMAZ SELÇUK, KÜLTİGİN TÜRKMEN, Hakan Özer, Yasin Öztürk, Halil Zeki Tonbul

Açık Kalp Ameliyatı Yapılan Hastalarda Preoperatif Ve/Veya Postoperatif Nöroloji Konsultasyon İstem Nedenleri

MEHMET IŞIK, HASAN HÜSEYİN KOZAK

Metastatik kolorektal kanserli hastalarda bevacizumab ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişki

MEHMET ARTAÇ, MEHMET ZAHİD KOÇAK, MURAT ARAZ, Mustafa Korkmaz, melek karakurt eryılmaz

CD19 Eksikliği Olan Hastalarda Regülatör T Hücre Oranları

ŞÜKRÜ GÜNER, İSMAİL REİSLİ, MEHMET ALİ KARASELEK, SEVGİ KELEŞ, Hatice İrem Koş, Şeyma Çelikbilek Çelik

Tıp Fakültesi öğrencilerinde yaşam doyumu, umutsuzluk düzeyleri ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

NAZAN KARAOGLU, HATİCE KÜÇÜKCERAN, Kezban Elif Çayır, Kerime Merve Küçükşen, Yusuf Can Kuçur

Neoadjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Yaşlı Rektum Kanserli Hastalarda Sağkalımı Etkileyen Faktörler

BERRİN BENLİ YAVUZ, GÜL KANYILMAZ, MERYEM AKTAN

Olgu Sunumu
İZOLE PENİL KURVATURDA MODİFİYE NESBİT TEKNİĞİ

MÜSLİM YURTÇU