İçindekiler

Kapak

Editörden
Araştırma Makalesi
Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfomada Tam Kan Parametrelerinin İnflamasyonu ve Prognozu Saptamadaki Önemi

TAHA ULUTAN KARS, ATAKAN TEKİNALP, SİNAN DEMİRCİOĞLU, ÖZCAN ÇENELİ

Sodyum glukoz ko-transporter 2 inhibitörlerinin ve dipeptidil peptidaz-4 inhibitörlerinin kan üre düzeyi üzerine etkileri

YAKUP ÇELİK, MURAT DAĞDEVİREN, DERUN TANER ERTUĞRUL, ESİN BEYAN

Retinopati Tedavisinde Lazer Fotokoagülasyon Uygulanan Prematürelerde Genel Anestezi Deneyimlerimiz: Retrospektif Değerlendirme

GÜLÇİN BÜYÜKBEZİRCİ, ESRA YETİŞ, ŞULE ARICAN, RESUL YILMAZ, GÜNHAL ŞATIRTAV, AYBARS TAVLAN

Fibromiyalji sendromlu hastalarda ozon tedavisinin ağrı, depresyon ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

AHMET KARAKOYUN, YALKIN ÇALIK, GAMZE YANARTAŞ

65 yaş üstü osteoporozu olan hastaların antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi: kontrollü bir çalışma

BANU ORDAHAN

65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERDE BİLİŞSEL FONKSİYONLAR İLE YAŞAM KALİTESİ ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

PINAR KILIÇ, LEYLA AYDIN, Büşragül YILMAZ, KAMİLE SILAY

DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ CERRAHİSİ SİLİKON TÜP STABİLİZASYONUNDA FARKLI BİR TEKNİK

ÖMER EKİCİ, Abdullah Beyoğlu, Ergün Sevil

Olgu Sunumu
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Meydana Gelen Posterior Reversbl Ensefalopati Sendromu: Vaka Sunumu

MEHMET IŞIK, HASAN HÜSEYİN KOZAK, ALİ DEMİRAY, NECDET POYRAZ, NİYAZİ GÖRMÜŞ

Daha Önce Plasenta Perkreta Nedeniyle Uterus Koruyucu Cerrahi Geçirilmiş Hastalarda Tekrarlayan Plasenta Perkreta: Alışılmadık Bir Olgu Sunumu

ADNAN İNCEBIYIK, MESUT POLAT, ÖMER TAMMO

PARATESTİKÜLER BÖLGEDE BEKLENMEYEN DOKU: DALAK

İLKNUR KÜÇÜKOSMANOĞLU, CANAN KOCAOĞLU