Amaç ve Kapsam

Yayın İçeriği
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi, orijinal bilimsel yayınları içerir. Editöryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.

Amaç ve Kapsam
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin bilimsel, bağımsız, çift kör, hakemli, açık erişimli yayın organıdır. Her yıl Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında üç sayı olarak yayımlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi; tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri, tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan geniş bir kitleye hitap eden disiplinli bir dergidir. Temel amaç genel tıp alanında tanı ve tedavideki güncel gelişmeler, cerrahi yenilikler ve bilim dünyasına katkıda bulunacak bilimsel öneme sahip kaliteli çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımının sağlanmasıdır. Bu amaçla, sağlık bilimlerinde temel veya genişletilmiş klinik deneyimle ilgili tüm alanlarda özgün araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır. Dergimiz tıp tarihi ve etiği alanında yapılmış özgün çalışmalara da yer vermektedir.

Etik ilkeler ve Feragatname
Dergimiz ‘Şeffaflık ve Akademik Yayıncılık En İyi Uygulamalar İlkelerine’ (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) (doaj.org/bestpractice) uygundur. Sağlık ile ilgili tüm alanlarında makaleler yayınlamayı amaçlayan Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi çevrimiçi yayın yapan bir dergidir.

Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri içermelidir.Tüm çalışmalarda etik kurul onayı bulunması ve bu onamın belgelendirilmesi gerekmektedir. Tüm çalışmalarda yazarların çalışmaya katkı düzeyi ve onayı bildirilmelidir. Çalışmada veri toplanması, deney aşaması, yazım ve dil düzenlemesi dahil olmak üzere herhangi bir aşamasında finansal çıkar çatışması olmadığı bildirilmelidir. Çalışmada varsa ticari sponsorluk bildirilmelidir.

Mevlana Tıp Bilimleri dergisi’nde yayımlanan yazılarda ifade edilen ifadeler veya görüşler yazarların görüşleri olup, editörlerin, yayın kurulu ve yayıncının görüşlerini yansıtmaz; editörler, yayın kurulu ve yayıncı, bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

Dergi gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Uygunluğunu tartışılan çalışmalarda yardımcı editörler hakemlerin yorumlarını dikkate alarak kendi değerlendirmelerini eklerler. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Baş Editör'e aittir. Bütün makaleler için süreçlerin editor ve yayın kurulu tarafından en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılması hedeflenir. Fakat elde olmayan gecikmelerden dolayı bu süre uzayabilir.

Temel Yayın politikası
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi’nin Yayın Kurulu; yayın süreçlerinde Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors-CSE), Avrupa Birliği Derneği Bilim Editörleri (European Association of Science Editors-EASE) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (National Information Standards Organization) (NISO) kriterlerine uymayı taahhüt eder.

Yayın Dili
Makalelerin tam metin yayın dili Türkçe veya İngilizce’dir

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi
Hedef okuyucu kitlesi; sağlığın her alanı ile meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra bu alanla ilgili öğrencileridir. Sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Ücret Politikası
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi’nde makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Derginin tüm giderleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından karşılanmaktadır.

Telif Hakkı
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi’nde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Dizinlenme
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi, 2021 yılından itibaren Index Copernicus Master List'te dizinlenmektedir.

Dergi İçeriğine Erişim
Mevlana Tıp Bilimleri dergisi, ücretsiz, açık erişim politikası benimsemektedir . Yayınlanan makalelerin özetleri ve tam metinlerine www.mevlanamedsci.org adresinden ücretsiz erişilebilir.

Konu Kategorisi: Sağlık Bilimleri
Bilim Alanı: Temel tıp bilimleri, Cerrahi tıp bilimleri, Dahili tıp bilimleri
Kısaltma: Mev Med Sci