Mevlana Tıp Bilimleri

Mevlana Medical Sciences

EDİTÖR (EDITOR-IN-CHIEF)
Doç. Dr. Pembe Oltulu
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi,
Pataloji Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

EDİTÖR YARDIMCILARI (ASSOCIATE EDITORS)
Abdullah Arslan
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Furkan Karabekmez
Al-Rayan College of Medicine , United Medinah Medical Center,
department of Plastic Surgery
[email protected]

İlkay Özer
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Gül Kanyılmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Mehmet Giray Sönmez
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Mehmet Tuğrul Yılmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Mustafa Kaçmaz
Ömer Halisdemis Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Niğde
[email protected]

Mustafa Kürşat Evrenos
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı,Manisa
[email protected]

Ömer Faruk Akça
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Şevket Arslan
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Özlem Şahin
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Hatice Savaş
Northwestern Universty, Feinberg School of Medicine
Radiology and Nuclear Medicine & Molecular Imaging, Chicago
[email protected]

YAYIN KURULU (EDITORIAL BOARD)
Abdussamet Batur
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Ahmet Karakoyun
Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon anabilim Dalı, Aksaray
[email protected]

Ahmet Sami Güven
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Arif Aydın
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Üroloji Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Hasan Hüseyin Kozak
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Alper Kılıçaslan
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Berrin Okka
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Doğan Akdoğan
Pursaklar Devlet Hastanesi,
Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
[email protected]

Fatih Çölkesen
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Konya
[email protected]

Hasan Küçükkendirci
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Hasibe Vural
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

İsmail Erşan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale
[email protected]

İbrahim Kılınç
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Mehmet Yanartaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Başakşehir Çam ve Sakura şehir Hastanesi
Kalp damar Cerrahisi Eğitim kliniği, İstanbul
[email protected]

Mehmet Burhan Oflaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

M. Emin Cem Yıldırım
Bilecik Devlet Hastanesi
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniği, Bilecik
[email protected]

Mehmet Fatih Karslı
Hatay Devlet Hastanesi,
Kadın Hastalıkları ve doğum kliniği, Hatay
[email protected]

Mustafa Şentürk
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Müslim Yurtçu
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Necip Kara
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep
[email protected]

Selin Uğraklı
Sağlık Bakanlığı
Konya Halk Sağlığı Laboratuvarı
[email protected]

Sinan Demircioğlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Şirin Küçük Özer
Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Uşak
[email protected]

Turgut Teke
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Zeynep Bayramoğlu
Meram Devlet hastanesi
Patoloji Bölümü, Konya
[email protected]

Z. Işık Solak Görmüş
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp
Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Konya
[email protected]

Fatma Gökşin Cihan
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya
[email protected]