sliderslider

EDİTÖRDEN, Başlarken

Kıymetli Meslektaşlarım;
Mevlana Tıp Bilimleri (Mev Med Sci) Dergisi, başarılı bir ivmeye ve köklü bir tarihe sahip olan Selçuk tıp Dergisi gibi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi’nin bilimsel, bağımsız, çift kör, hakemli, açık erişimli yayın organıdır. Her yıl Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında üç sayı olarak yayınlanması planlanan dergimizin ilk sayısı Nisan 2021 de yayınlacaktır.

Mevlana Tıp Bilimleri dergisi tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri (Araştırma görevlisi, asistan doktor), tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan geniş bir kitleye hitap eden disiplinli bir dergidir. Temel amaç genel tıp alanında tanı ve tedavideki güncel gelişmeler, cerrahi yenilikler ve bilim dünyasına katkıda bulunacak çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımının sağlanması olup bu alanda hazırladığınız araştırma, derleme, olgu sunumu, editöre mektup tarzındaki makalelerinizi dergimize gönderebilirsiniz.

Makalelerinizin, alanında deneyimli hakemler tarafından bağımsız ve hızlı bir şekilde değerlendirilerek en kısa sürede sürecin tamamlanması sağlanacaktır.

Yayın hayatına emin adımlarla, azim, inanç ve dinamik bir çalışma ruhu ile başlayan dergimiz, başta üniversitemiz olmak üzere ülkemiz genelinden de katılacak olan değerli ve deneyimli bilimsel bir ekibin yol arkadaşlığı sayesinde kısa sürede ulusal ve uluslararası bilimsel indekslere katılmayı ve bilimsel literatüre katılımcı ve dinamik bir soluk daha getirmeyi hedeflemektedir.

Dergimiz, tıp öğrencileri, uzmanlık öğrencisi asistan doktorlar ve öğretim üyelerinin birlikte yeraldıkları çalışmalara öncelik vererek, akademide katılımcılığı ve tecrübelerin paylaşılarak gelecek nesillere aktarımını artırmayı önemser.

Katkılarınızı ve değerli çalışmalarınızı bekliyor, saygılarımı sunuyorum.
Doç. Dr. Pembe Oltulu
Editör

2022, Nisan Sayısı Editörden

Saygıdeğer Okurlar;
Yayın hayatına başladığımız 2021 yılını üç sayı ve METKO 2021 özetlerini yayınladığımız bir ek sayımız ile başarılı bir şekilde tamamladık. Yıl boyunca bilimsel literatüre katkı sağlayan toplam onbeş araştırma makalesi, altı olgu sunumu, bir derleme ve bir editöre mektup yayınladık. Dengeli, tutarlı ve başarılı bir yıllık yayın sürecinin ardından ULAKBİM/TR dizin dergi izlem ekibi tarafından izleme alındık. Ulusal ve uluslararası indekslere dahil olabilmek adına gerekli çalışmaları titizlikle sürdürdüğümüzü belirtmek isterim. Temennimiz yakın zamanda etkili bilimsel indekslerde yer alabilmektir.

İnanç ve kararlılıkla yolumuza devam ederken, Mevlana Tıp Bilimleri (Mevlana Medical Sciences) dergimizin Nisan 2022 sayısını ilginize sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda, yayın ilkelerimizde de beyan ettiğimiz üzere, Tıp Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu bir adet araştırma makalesine yer vermekteyiz. ’Lenfomalarda Kemik İliği Tutulum Paterni’ başlıklı çalışma öğrencilerin titiz ve yoğun çalışmaları ile, asistan hekimlerin desteği ve danışman öğretim üyelerinin rehberliğinde ortaya konuldu. Mevlana Tıp Bilimleri Dergimize gönderilen makale titiz bir editör ve hakem süreci ardından yayınlanmaya değer bulundu. Tıp Fakültesi öğrencileri, asistan hekimleri ve öğretim üyelerinin birlikte yer alacağı çalışmaların dergimiz için öncelikli çalışmalar olacağını belirtmek isterim. Hakem sürecini başarı ile tamamlayanlar dergimizde yayın hakkına sahip olacaklardır.

Yayında olan bu sayımızda toplam beş orijinal araştırma makalesi, bir derleme, iki olgu sunumu ve bir editöre mektup makalesi bulunmaktadır.

Sağlık Bilimleri öğrencilerinin sürdürülebilir beslenme ve çevre bilgi düzeyleri ile akdeniz diyetine uyumları, dar açılı hastalarda lazer periferik iridotominin ön kamara morfolojisi üzerine etkisi, Levotiroksin replasman tedavisi alan hastaların yüksek veya yetersiz doz ile tedavi edilme oranlarının belirlenmesi üzerine araştırma makalelerimizi keyifle okuyacağınızı umuyorum. Kadans nedir ve Kadans’ı etkileyen faktörler nelerdir merak ediyorsanız sayımıza bir göz atmanız yeterli. Herediter Anjioödem, Safra Kesesi Mukoseli hakkında merak ettiklerinizi ve COVİD 19’un diabetik ketoasidozla muhtemel ilişkisini olgu sunumlarımızda okuyabilirsiniz. Antihistaminiklere ve omalizumaba dirençli şiddetli kolinerjik ürtiker vakasının antidepresan tedaviye verdiği dramatik cevabın ilginizi çekeceğini düşünüyorum.

Büyük emek ve titizlikle hazırlanmış tüm makalelerimizi ilgiyle okuyacağınızı umut ediyorum.

Bu sayımızda da, yoğun iş tempolarına rağmen, tarafsız bir şekilde bizlere destek veren hakemlerimize, kıymetli araştırma ve çalışmalarını dergimizde yayınlanmak üzere bizimle paylaşan yazarlarımıza, desteklerini esirgemeyen okurlarımıza ve neü yayınları ekibine teşekkürü borç bilirim.

Önümüzdeki bahar ve yaz ayları da dahil olmak üzere Covid 19 pandemisinin tamamen hayatımızdan çıkacağı günlerin temennisi ile saygılarımı sunuyorum.

Doç. Dr. Pembe Oltulu
Editör

editörden