sliderslider

EDİTÖRDEN, Başlarken

Kıymetli Meslektaşlarım;
Mevlana Tıp Bilimleri (Mev Med Sci) Dergisi, başarılı bir ivmeye ve köklü bir tarihe sahip olan Selçuk tıp Dergisi gibi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi’nin bilimsel, bağımsız, çift kör, hakemli, açık erişimli yayın organıdır. Her yıl Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında üç sayı olarak yayınlanması planlanan dergimizin ilk sayısı Nisan 2021 de yayınlacaktır.

Mevlana Tıp Bilimleri dergisi tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri (Araştırma görevlisi, asistan doktor), tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan geniş bir kitleye hitap eden disiplinli bir dergidir. Temel amaç genel tıp alanında tanı ve tedavideki güncel gelişmeler, cerrahi yenilikler ve bilim dünyasına katkıda bulunacak çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımının sağlanması olup bu alanda hazırladığınız araştırma, derleme, olgu sunumu, editöre mektup tarzındaki makalelerinizi dergimize gönderebilirsiniz.

Makalelerinizin, alanında deneyimli hakemler tarafından bağımsız ve hızlı bir şekilde değerlendirilerek en kısa sürede sürecin tamamlanması sağlanacaktır.

Yayın hayatına emin adımlarla, azim, inanç ve dinamik bir çalışma ruhu ile başlayan dergimiz, başta üniversitemiz olmak üzere ülkemiz genelinden de katılacak olan değerli ve deneyimli bilimsel bir ekibin yol arkadaşlığı sayesinde kısa sürede ulusal ve uluslararası bilimsel indekslere katılmayı ve bilimsel literatüre katılımcı ve dinamik bir soluk daha getirmeyi hedeflemektedir.

Dergimiz, tıp öğrencileri, uzmanlık öğrencisi asistan doktorlar ve öğretim üyelerinin birlikte yeraldıkları çalışmalara öncelik vererek, akademide katılımcılığı ve tecrübelerin paylaşılarak gelecek nesillere aktarımını artırmayı önemser.

Katkılarınızı ve değerli çalışmalarınızı bekliyor, saygılarımı sunuyorum.
Doç. Dr. Pembe Oltulu
Editör

EDİTÖRDEN, Aralık 2021, Sayı 3

Saygıdeğer Okurlar;
Yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre içerisinde karar-kurulum aşaması tamamlanarak 2021 yılı Nisan ayında yayın hayatına başlayan, köklü bir geçmişe sahip Meram Tıp Fakültemizin 2. Bilimsel dergisi, Mevlana Tıp Bilimleri (Mevlana Medical Sciences) dergimizin 3. Sayısı ile sizlerleyiz.

COVİD19 pandemisinin yeni varyantları yayılmaya devam etmekte, ekonomik güçlükler tüm dünyayı kasıp kavurmaktadır. İnsanlığın yüz yüze olduğu zorlu imtihan günlerini bir an önce atlatması umudu ve dileği ile bu zorlu günlerde fadakarca çalışan tüm hekimlerimiz ve yardımcı sağlık personellerimize teşekkürü bir borç bilirim.

İçinde bulunduğumuz zorlu günlerin, bireysel stresi körükleme olasılığının artmasına ve çalışma istek ve azminin düşebilmesine rağmen, ülkemiz kıymetli araştırmacıları tarafından literatüre katkı yapacak değerli bilimsel çalışmalar yapılmaya ve yayınlanmaya devam etmektedir. Emin ve güçlü adımlarla yoluna devam etmekte olan dergimiz, bu kıymetli çalışmaları yayınlamakta olup yenilerini yayınlamaya da taliptir.

3. Sayımız öncesinde, ek sayımız ile ve titiz bir çalışma ardından METKO öğrenci kongre özetlerini yayınlayarak ülkemizin Tıp bilimi geleceğine yön verecek genç Tıbbiyelieri destekledik ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz.

Bu sayımızda da tüm makaleler titiz bir hakemlik süreci ve editör kurulumuzun değerlendirmeleri ardından yayınlandı ve bilimsel literatüre katıldı. Yayında olan sayımızda beş orijinal araştırma makalesi, bir derleme ve iki olgu sunumu makalesi bulunmaktadır.

Üriner sistem operasyonu sonrası kateterli hastalarda enfeksiyon oranı nedir, nasıl yönetilmelidir? Klinik numunelerden izole edilen myroides türlerinin antibiyogram duyarlılıkları hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir? Kaviteli enfekte yaralarda normal süngerli vakum yardımlı kapama, gümüşlü süngerli vakum yardımlı kapama ve konvansiyonel yara kapama yöntemlerinarasında fark var mıdır? Baş-boyun kanserlerinin radyoterapi planlamasında 18F-FDG PET/BT’nin kullanılabilirliği nedir? Hepatosellüler karsinomların tanısal yaklaşımında HepPar-1, Glypican-3 ve AFP ekspresyonlarının immünohistokimyasal analizinin önemi var mıdır? sorularının cevaplarını araştırma makalelerimizde bulabilirsiniz.

Radyoterapi ve immun kontrol noktası inhibitörlerinin birlikte kullanımının tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve nükslerin azaltılmasındaki etkisini merak ediyosanız Derleme makalemizi okumanızı öneririz.

İki olguyu içeren ‘’Lenf Nodu Metastazlı Malign Paragangliom’’ ve nadir görülen ‘’Nörofibromatozis-Noonan Sendromu’’ olgu sunumlarının ilginizi çekeceğini ve büyük emek ve titizlikle hazırlanmış tüm makalelerimizi beğeniyle okuyacağınızı umut ediyoruz.

Sayımızı yayına hazırlama aşamasında, yoğun iş tempolarına rağmen, tarafsız bir şekilde bizlere destek veren tüm hakemlerimize, editöryal ekibe, makalelerini bizimle paylaşan kıymetli yazarlara ve tüm dergi ekibimize teşekkür ederim. Yeni yılda, güzel başarılara imza atma ve ulusal uluslararası indekslerde yer alma temennimle birlikte; bundan sonraki sayılarımızda yayınlanmak üzere, kıymetli çalışmalarınızı dergimize göndermeye davet ediyor saygılarımı sunuyorum.

Doç. Dr. Pembe Oltulu
Editör

editörden