slidersliderslider

EDİTÖRDEN, Başlarken

Kıymetli Meslektaşlarım;
Mevlana Tıp Bilimleri (Mev Med Sci) Dergisi, başarılı bir ivmeye ve köklü bir tarihe sahip olan Selçuk tıp Dergisi gibi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi’nin bilimsel, bağımsız, çift kör, hakemli, açık erişimli yayın organıdır. Her yıl Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında üç sayı olarak yayınlanması planlanan dergimizin ilk sayısı Nisan 2021 de yayınlacaktır.

Mevlana Tıp Bilimleri dergisi tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri (Araştırma görevlisi, asistan doktor), tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan geniş bir kitleye hitap eden disiplinli bir dergidir. Temel amaç genel tıp alanında tanı ve tedavideki güncel gelişmeler, cerrahi yenilikler ve bilim dünyasına katkıda bulunacak çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımının sağlanması olup bu alanda hazırladığınız araştırma, derleme, olgu sunumu, editöre mektup tarzındaki makalelerinizi dergimize gönderebilirsiniz.

Makalelerinizin, alanında deneyimli hakemler tarafından bağımsız ve hızlı bir şekilde değerlendirilerek en kısa sürede sürecin tamamlanması sağlanacaktır.

Yayın hayatına emin adımlarla, azim, inanç ve dinamik bir çalışma ruhu ile başlayan dergimiz, başta üniversitemiz olmak üzere ülkemiz genelinden de katılacak olan değerli ve deneyimli bilimsel bir ekibin yol arkadaşlığı sayesinde kısa sürede ulusal ve uluslararası bilimsel indekslere katılmayı ve bilimsel literatüre katılımcı ve dinamik bir soluk daha getirmeyi hedeflemektedir.

Dergimiz, tıp öğrencileri, uzmanlık öğrencisi asistan doktorlar ve öğretim üyelerinin birlikte yeraldıkları çalışmalara öncelik vererek, akademide katılımcılığı ve tecrübelerin paylaşılarak gelecek nesillere aktarımını artırmayı önemser.

Katkılarınızı ve değerli çalışmalarınızı bekliyor, saygılarımı sunuyorum.
Doç. Dr. Pembe Oltulu
Editör

2023, Nisan Sayısı Editörden

Saygıdeğer Okurlar;

Mevlana Tıp Bilimleri Dergimiz Nisan 2023 sayımızla birlikte; 2 yıllık yayınlanma periodunu başarı ile tamamladı. Böylece, ULAKBİM/TR kabul sürecimizde önemli bir aşamayı daha geride bırakmış oluyoruz. Değerlendirme sürecinde olduğumuz ULAKBİM/TR dizinde indekslenmemiz için yaptığımız başvurumuzun olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz.

Yeni dönemde ulusal ve uluslararası indekslere dahil olabilmek adına gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz. Başarı yolunda yazarlarımızın teveccühü yanısıra hakemlerimizin katkıları son derece önemlidir. Editör kurulu olarak; makalelerin yayınlanma sürecini titizlikle izlemekte ve bu sürecin en önemli aşaması olan değerli hakem değerlendirmeleri neticesinde olumlu sonuçlanan makalelerimizle bilimsel camiaya kaliteli katkılar sunmaya devam etmekteyiz. İki yıllık yayın sürecini başarı ile tamamlamamızda katkısı olan tüm hakemlerimize ve editör kurulumuza teşekkürü bir borç bilirim.

Yayında olan bu sayımızda beş orijinal araştırma makalesi, bir derleme ve dört olgu sunumu yer almaktadır.

Araştırma makalelerimizde; Glokom hastalarında optik sinir başı, retina sinir lifi tabakası ve retina gangliyon hücre kompleksinin retrospektif olarak derin öğrenme ile değerlendirilmesinde duyarlılık derecesi nedir? Acil serviste covid-19 hastalarının mortalite tahmininde laktat/albumin oranının önemi var mıdır? Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitemizin 2010-2019 yılları mortalite verileri nasıl? RT-PCR+ Covid-19 vakalarının aşılanma durumunun albümin, N/L oranı, CRP ve D-Dimer düzeylerine etkisi ne orandadır? Obstrüktif uyku apneli hastalarda CPAP tedavisi bazı nöropeptid ve kilo değişimine katkı sağlar mı? sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Mast hücre aracılı anjioödem’in değerlendirildiği derleme yazımızı ve birbirinden ilginç olgu sunumlarımızı siz kıymetli okurlarımızın ilgiyle okuyacağınızı umut ediyorum.

Yayın hyatımıza başlarken söz verdiğimiz gibi; yazarlarımız arasında Tıp Fakültesi öğrencilerimiz ve araştırma görevlisi/asistan hekimlerimiz de yer almaktadır. Kıymetli araştırma ve çalışmalarını dergimizde yayınlanmak üzere bizimle paylaşan tüm yazarlarımıza ve yayınlanma süreçlerimizdeki destekleri için Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörlüğüne, NEÜ yayınlar koordinatörü ve ekibine teşekkür ederim.


Selam ve saygılarımla…

Doç. Dr. Pembe Oltulu
Editör

editörden

slider

Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi Nisan 2021 sayısından itibaren İndeks Copernicus Master List'te Listelenmektedir.