EDİTÖRDEN, Başlarken

Kıymetli Meslektaşlarım;
Mevlana Tıp Bilimleri (Mev Med Sci) Dergisi, başarılı bir ivmeye ve köklü bir tarihe sahip olan Selçuk tıp Dergisi gibi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi’nin bilimsel, bağımsız, çift kör, hakemli, açık erişimli yayın organıdır. Her yıl Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında üç sayı olarak yayınlanması planlanan dergimizin ilk sayısı Nisan 2021 de yayınlacaktır.

Mevlana Tıp Bilimleri dergisi tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri (Araştırma görevlisi, asistan doktor), tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan geniş bir kitleye hitap eden disiplinli bir dergidir. Temel amaç genel tıp alanında tanı ve tedavideki güncel gelişmeler, cerrahi yenilikler ve bilim dünyasına katkıda bulunacak çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımının sağlanması olup bu alanda hazırladığınız araştırma, derleme, olgu sunumu, editöre mektup tarzındaki makalelerinizi dergimize gönderebilirsiniz.

Makalelerinizin, alanında deneyimli hakemler tarafından bağımsız ve hızlı bir şekilde değerlendirilerek en kısa sürede sürecin tamamlanması sağlanacaktır.

Yayın hayatına emin adımlarla, azim, inanç ve dinamik bir çalışma ruhu ile başlayan dergimiz, başta üniversitemiz olmak üzere ülkemiz genelinden de katılacak olan değerli ve deneyimli bilimsel bir ekibin yol arkadaşlığı sayesinde kısa sürede ulusal ve uluslararası bilimsel indekslere katılmayı ve bilimsel literatüre katılımcı ve dinamik bir soluk daha getirmeyi hedeflemektedir.

Dergimiz, tıp öğrencileri, uzmanlık öğrencisi asistan doktorlar ve öğretim üyelerinin birlikte yeraldıkları çalışmalara öncelik vererek, akademide katılımcılığı ve tecrübelerin paylaşılarak gelecek nesillere aktarımını artırmayı önemser.

Katkılarınızı ve değerli çalışmalarınızı bekliyor, saygılarımı sunuyorum.
Doç. Dr. Pembe Oltulu
Editör

2023, Ağustos Sayısı Editörden

Saygıdeğer Okurlar;
Mevlana Tıp Bilimleri Dergimizin Ağustos 2023 sayısını ilginize sunuyoruz. NeüPress çatısı altında profesyonel bir şekilde yayın hayatımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarının yayınlanması için dergimizi tercih eden değerli yazarlarımızın makalelerini titiz bir hakemlik süreci ve editoryal değerlendirmeler ardından dergimizde yayınlamaya devam ediyoruz. Yayın politikamız, bilimsellik, özen ve kalite üzerine kuruludur. Yayın süreçlerimizi bu çerçevede sürdürmekte ve ortaya koyduğumuz kaliteden taviz vermeden bilimsel literatüre katkı yapmaya devam etmekteyiz. Amacımız; bu disiplinle devam ederken kaliteli bilimsel indekslerde yer almak ve yayınlarımızın daha geniş tabanlı olarak ulaşılabilirliğini sağlamaktır. Kurum içi yazarlarımız yanısıra kurum dışı çok sayıda yazarın tercih ettiği bir dergi olmaktan dolayı mutluyuz.
Yayında olan Ağustos 2023 sayımızda; 6 araştırma makalesi, bir derleme ve 4 olgu sunumu bulunuyor.
Aksiller lenfadenopatili olgularda patolojik tanıların analizi makalemizin, aksillada lenf nodu büyümesi ile gelen hastalarımızın olası tanıları hususunda ışık tutacağını düşünüyorum. Tocilizumab'ın kritik covıd-19 vakalarındaki etkileşimini ele alan araştırma ve laboratuvar parametreleri ve prognostik skorların yoğun bakım ünitesinde coronavirüs hastalığı-19 hastalarına yapılan kardiyopulmoner resüsitasyonda etkisinden bahseden makalelerimiz pandemi sona ermesine karşın böyle dönemlerde karşılaşılabilecek sorunlara karşı yapılması gerekenleri ele almaktadır.
15, 16 ve 17 yaşındaki çocukların ilgili psikososyal gelişim özelliklerini ortaya koyarak, bu yaş grubunun sağlık problemlerinin hangi kliniklerde yapılması gerektiğini analiz eden çalışmamız sağlık hizmetlerinde sorun yaşanan bu alanına ışık tutmaktadır.
‘’Meniere hastalarında intratimpanik gentamisin enjeksiyonunun vertigo kontrolünü sağlamadaki etkinliği’’ ve ‘’servikal preinvaziv lezyonların yönetimi hakkında kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının genel görüş ve tutumları’’ hakkındaki araştırma makalelerimizi, diş hekimliği mesleğinde üç boyutlu düşünme ve mental rotasyon becerilerinin önemini ele alan derlememizi ve birbirinden ilginç dört olgu sunumumuzun ilginizi çekeceğini düşünüyorum.
Her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da makaleleri için dergimizi tercih eden yazarlarımıza, sürecin en önemli kahramanları olan hakemlerimiz ve editör kurulumuza ve destekleri için Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar koordüntörlüğümüze çok teşekkür ederim.

Doç. Dr. Pembe Oltulu
Editör

editörden

slider

Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi Nisan 2021 sayısından itibaren İndeks Copernicus Master List'te Listelenmektedir.