sliderslider

EDİTÖRDEN, Başlarken

Kıymetli Meslektaşlarım;
Mevlana Tıp Bilimleri (Mev Med Sci) Dergisi, başarılı bir ivmeye ve köklü bir tarihe sahip olan Selçuk tıp Dergisi gibi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi’nin bilimsel, bağımsız, çift kör, hakemli, açık erişimli yayın organıdır. Her yıl Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında üç sayı olarak yayınlanması planlanan dergimizin ilk sayısı Nisan 2021 de yayınlacaktır.

Mevlana Tıp Bilimleri dergisi tıp öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri (Araştırma görevlisi, asistan doktor), tıp doktorları, araştırmacılar ve bilim adamlarından oluşan geniş bir kitleye hitap eden disiplinli bir dergidir. Temel amaç genel tıp alanında tanı ve tedavideki güncel gelişmeler, cerrahi yenilikler ve bilim dünyasına katkıda bulunacak çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde paylaşımının sağlanması olup bu alanda hazırladığınız araştırma, derleme, olgu sunumu, editöre mektup tarzındaki makalelerinizi dergimize gönderebilirsiniz.

Makalelerinizin, alanında deneyimli hakemler tarafından bağımsız ve hızlı bir şekilde değerlendirilerek en kısa sürede sürecin tamamlanması sağlanacaktır.

Yayın hayatına emin adımlarla, azim, inanç ve dinamik bir çalışma ruhu ile başlayan dergimiz, başta üniversitemiz olmak üzere ülkemiz genelinden de katılacak olan değerli ve deneyimli bilimsel bir ekibin yol arkadaşlığı sayesinde kısa sürede ulusal ve uluslararası bilimsel indekslere katılmayı ve bilimsel literatüre katılımcı ve dinamik bir soluk daha getirmeyi hedeflemektedir.

Dergimiz, tıp öğrencileri, uzmanlık öğrencisi asistan doktorlar ve öğretim üyelerinin birlikte yeraldıkları çalışmalara öncelik vererek, akademide katılımcılığı ve tecrübelerin paylaşılarak gelecek nesillere aktarımını artırmayı önemser.

Katkılarınızı ve değerli çalışmalarınızı bekliyor, saygılarımı sunuyorum.
Doç. Dr. Pembe Oltulu
Editör

2022, Ağustos Sayısı Editörden

Saygıdeğer Okurlar;

Mevlana Tıp Bilimleri Dergimiz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğünün bir süredir üzerinde çalışarak sonuçlandırdığı kararlar neticesinde, diğer tüm bilimsel dergilerleri ile birlikte, Ağustos 2022 sayısından itibaren Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü çatısı altında yayın hayatına devam edecektir. Ulusal ve uluslararası yayıncılık alanında ciddi başarılara imza atan NEÜ Yayınevi ile bir yayın yönergesi kapsamında ve daha yakın planda çalışmaktan onur duyuyoruz. Bu değişiklik neticesinde editöryal ekibimizi yeniledik, literatüre önemli katkıları olan, Clevelend Clinic, Yale Üniversitesi, Kanada ve Hindistan’dan dört kıymetli akademisyeni kadromuza dahil ettik. Bir müddettir bizimle olan Northwestern Üniversitesinden Kıymetli editörümüz Hatice Savaş’a bizimle yola devam ettiği için teşekkür ederiz. Yeni dönemde aramıza dahil olan editöryal ve danışma kurulu üyelerimize bizimle çalışmayı kabul ettikleri için, ayrılan arkadaşlarımıza da bu güne kadar yaptıkları katkıları için çok teşekkür ederiz.

Yeni dönemde de ulusal ve uluslararası indekslere dahil olabilmek adına gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz. Temmuz ayında Indeks Copernicus Master List kaydımızı ve başvurumuzu tamamladık. Olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz.

Bu sayımızdan itibaren tüm makalelerimizin DOI numarası ile yayınlanacağı müjdesini paylaşmak isterim. DOI numaralarımızı almamızdaki destek ve katkıları için yayınlar koordinatörümüze çok teşekkür ederim.

Devir aşamasındaki yoğun ve yorucu karar süreçleri ve editöryal kadro yenilemeleri arasında Ağustos 2022 sayımızı başarı ile tamalayıp yayınlamaktan dolayı mutluyuz. Bu sayımızda ilk makalemiz bazı özel durumlar nedeni ile yükleme ve yayınlanma tarihleri arasında uzun bir süreye sahiptir. Ancak bu durum özel nedenli olup, genel yayın politikamız gereği makale süreçlerinin uzamadığını belirtmek isterim.

Yayında olan bu sayımızda beş orijinal araştırma makalesi, ve üç olgu sunumu yer almaktadır.

Rotatör manşet yırtıklarında yorgunluk ve fonksiyonellik arasında bir ilişki var mıdır? Prostat kanserinde normal doku komplikasyon olasılığının hesaplanması nasıldır ve geç yan etkiler nelerdir? Tiroid fonksiyonları ile üriner İnkontinans ve aşırı aktif mesane arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Trans-Obturator Tape(TOT) cerrahi uygulamasının kadın üriner inkontinans ve kadın cinsel fonksiyonları üzerindeki etkisi nedir? sorularının cevaplarını araştırma makalelerimizde bulabilirsiniz. Spontan intraserebral hematom tanısı konulan olguların klinik ve radyolojik bulgularının analizini okuyabilirsiniz.

SLC34A1 genindeki homozigot mutasyona bağlı gelişen idiyopatik infantil hiperkalsemi, nadir bir hastalık: ROR-2 ilişkili otozomal resesif robinow sendromu ve granülomatöz apandisit hastalarına ait olgu sunumlarımızın ilginizi çekeceğini düşünüyorum.

Tüm makalelerimiz, değerli yazarları tarafından büyük bir emek ve gayretle hazırlandı ve dergimize yüklendiği andan bu güne kadar titiz bir değerlendirme sürecinden geçti. Bu özenli çalışmaları siz kıymetli okurlarımızın ilgiyle okuyacağını umut ediyorum.

Bu sayımızda da, yoğun iş tempolarına rağmen, tarafsız bir şekilde bizlere destek veren hakemlerimize, kıymetli araştırma ve çalışmalarını dergimizde yayınlanmak üzere bizimle paylaşan yazarlarımıza, desteklerini esirgemeyen okurlarımıza, destekleri için Necmettin Erbakan Üniversitesi rektörlüğüne ve NEÜ yayınlar koordintörü ve ekibine teşekkürü borç bilirim.
Selam ve saygılarımla…

Doç. Dr. Pembe Oltulu
Editör

editörden