Yıl: 2021, Cilt: 1, Sayı: 3

Year: 2021, Vol.: 1, No.: 3

Kapak

Editörden
Araştırma makalesi
Üriner Sistem Operasyonu Sonrası Kateterli Hastalarda Enfeksiyon Oranı

Müslim Yurtçu

Klinik Numunelerden İzole Edilen Myroides Türlerinin Antibiyogram Duyarlılıkları

Burak Ezer, Metin Doğan

Kaviteli Enfekte Yaralarda Normal Süngerli Vakum Yardımlı Kapama, Gümüşlü Süngerli Vakum Yardımlı Kapama Ve Konvansiyonel Yara Kapama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Bilsev İnce, Moath Zuhour, Majid Ismayilzade

Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapi Planlamasında 18f-Fdg Pet/bt Kullanımı

Gül Kanyılmaz, Özge Petek Erpolat, Müge Akmansu

Hepatosellüler Karsinomların Tanısal Yaklaşımında Heppar-1, Glypican-3 Ve Afp Ekspresyonlarının İmmünohistokimyasal Analizi

Naile Kökbudak, Zeliha Çelik, Fahriye Kılınç

Derleme
Radyoterapi Ve İmmun Kontrol Noktası İnhibitörlerinin Birlikte Kullanımı

Sevim Özdemir

Olgu sunumu
Lenf Nodu Metastazlı Malign Paragangliom

Aybala Nur Üçgül, Müge Akmansu

Nörofibromatozis- Noonan Sendromu, Nadir Bir Olgu Sunumu

Yeşim Küçükkağnıcı, Beray Selver Eklioğlu, Pelin Taşdemir, Mehmet Emre Atabek