Fmf Ve Fmf Üzerine Gen Tedavisi Yaklaşımları

Merve Soyyiğit, Mustafa Çağrı Ergün

Hemoglobinopatilerde Gen Terapisi

Zeynep Nisa Derviş, Zülfikare Işık Solak Görmüş