Yıl: 2022, Cilt: 2, Sayı: 2

Year: 2022, Vol.: 2, No.: 2

Kapak

Editörden
Araştırma makalesi
Rotatör Manşet Yırtıklarında Yorgunluk Ve Fonksiyonellik Arasındaki İlişki

Onur Bilge, Emine Cihan, Cansu Şahbaz Pirinççi, Muhammed Arca, Elif Dilara Durmaz

Prostat Kanserinde Normal Doku Komplikasyon Olasılığının Hesaplanması Ve Geç Yan Etkiler

Beyhan Ceylaner Bıçakçı, Hidayet Fazilet Öner Dinçbaş, Songül Karaçam

Üriner İnkontinans Ve Aşırı Aktif Mesanesi Olan Hastaların, Tiroid Fonksiyon Durumunun Değerlendirilmesi

Ali Haydar Yılmaz, Faik Özel

Trans-Obturator Tape(tot) Cerrahi Uygulamasının Kadın Üriner İnkontinans Ve Kadın Cinsel Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi

Nurullah Altınkaya, Mehmet Giray Sönmez

Spontan İntraserebral Hematom Tanısı Konulan Olguların Klinik Ve Radyolojik Bulgularının Analizi

Erhan Arikan, Mehmet Beşir Sürme

Olgu sunumu
Slc34a1 Genindeki Homozigot Mutasyona Bağlı Gelişen İdiyopatik İnfantil Hiperkalsemili Olgu Sunumu

Yeşim Küçükkağnıcı, Beray Selver Eklioğlu, Mehmet Emre Atabek, Serdar Ceylaner

Granülomatöz Apandisit: Olgu Sunumu

Meryem İlkay Eren Karanis, İlknur Küçükosmanoğlu, Alpaslan Şahin

Benzersiz Bulguları Olan Nadir Bir Hastalık: Ror2 İlişkili Otozomal Resesif Robinow Sendromu

Hayriye Nermin Keçeci, Hatice Koçak Eker, Hüseyin Çaksen