Daha Önce Plasenta Perkreta Nedeniyle Uterus Koruyucu Cerrahi Geçirilmiş Hastalarda Tekrarlayan Plasenta Perkreta: Alışılmadık Bir Olgu Sunumu

ÖMER TAMMO, ADNAN İNCEBIYIK, MESUT POLAT

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 140-142
ÖZ ÖZET
Plasenta perkreta (PP) acil, yaşamı tehdit eden bir obstetrik patolojidir. Tedavide altın standart peripartum histerektomi iken son zamanlarda uterus koruyucu tedavi yaklaşımları öne çıkmaktadır. Literatürde PP için uterus koruyucu tedavi uygulanan hastalarda sonraki gebelikler ve PP nüksleri ile ilgili az sayıda makale bulunmaktadır. Önceki gebeliğinde PP nedeniyle uterus koruyucu cerrahi uygulanan ve mevcut gebeliğinde PP'ye bağlı uterus rüptürü sonucu akut karın ağrısı ile hastaneye başvuran bir hastayı sunuyoruz.
Yazışma Adresi :
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Incebiyik A, Polat M, Tammo O. Recurrent Placenta Percreta in Patients Who Underwent Previous Uterus Sparing Surgery for Placenta Percreta: An Unusual Case Report. Mev Med Sci. 2023;3(3):140-142

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Daha Önce Plasenta Perkreta Nedeniyle Uterus Koruyucu Cerrahi Geçirilmiş Hastalarda Tekrarlayan Plasenta Perkreta: Alışılmadık Bir Olgu Sunumu, Olgu Sunumu,
, Vol. 3 (3)
Geliş Tarihi :06.03.2023, Kabul Tarihi : 01.08.2023, Yayın Tarihi : 12.12.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;