Yıl: 2022, Cilt: 2, Sayı: 1

Year: 2022, Vol.: 2, No.: 1

Kapak
Editörden
Araştırma Makalesi
SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME VE ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ İLE AKDENİZ DİYETİNE UYUMLARI

GÜLSENA AKAY, LÜTFİ SALTUK SALTUK DEMİR

LEVOTİROKSİN REPLASMAN TEDAVİSİ ALAN HASTALARIN YÜKSEK VEYA YETERSİZ DOZ İLE TEDAVİ EDİLME ORANLARININ BELİRLENMESİ

MEHMET KILINÇ, FERİDUN KARAKURT

Dar Açılı Hastalarda Lazer Periferik İridotominin Ön Kamara Morfolojisi Üzerine Etkisi

ENVER MİRZA, SELMAN BELVİRANLI

KADANS VE KADANS’I ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HÜSEYİN CAHİT ÖZTEKİN, MERYEM ESMA DÜZ, ALİ KELEŞ, RABİA HAŞİMOĞLU, MEHMET AKİF GÜLER, CENGİZ KADIYORAN, MEHMET TUĞRUL YILMAZ

Lenfomalarda kemik iliği tutulum paterni

ABDULLAH GÜLTEKİN, ERKAN ATLAMAZ, FAHRİYE KILINÇ, SEDA TAS AYÇİÇEK, PEMBE OLTULU

Derleme
Herediter Anjioödem

FİLİZ SADİ AYKAN, FATİH ÇÖLKESEN, ŞEVKET ARSLAN

Editöre Mektup
Antihistaminiklere ve omalizumaba dirençli şiddetli kolinerjik ürtikerde tek başına antidepresanlara verilen dramatik yanıt

HABİBULLAH AKTAŞ, ÖMER KUTLU, GÖKŞEN ERTUĞRUL, BÜŞRA YILDIZ

Olgu Sunumu
Diabetik Ketoasidozla Prezente Olan Covid 19 Olgu Sunumu

SAİME ERGEN DİBEKLİOĞLU, BERAY SELVER EKLİOĞLU, MEHMET EMRE ATABEK

Safra Kesesi Mukoseli: İki Olgu Sunumu

ERSOY SİRİN ERCİHAN, ŞİRİN KÜÇÜK, RAMAZAN SERDAR ARSLAN, IZZET GOKER KUCUK