Antihistaminiklere ve omalizumaba dirençli şiddetli kolinerjik ürtikerde tek başına antidepresanlara verilen dramatik yanıt

HABİBULLAH AKTAŞ, BÜŞRA YILDIZ, GÖKŞEN ERTUĞRUL, ÖMER KUTLU

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 45-46
ÖZ
Yazışma Adresi :
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Aktaş H, Kutlu Ö, Ertuğrul G, Yıldız B. The Dramatic Response To Antidepressants Alone İn Severe Cholinergic Urticaria Resistant To Antihistamines And Omalizumab. Mev Med Sci. 2022;2(1): 45-46

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Antihistaminiklere ve omalizumaba dirençli şiddetli kolinerjik ürtikerde tek başına antidepresanlara verilen dramatik yanıt, Editöre Mektup,
, Vol. 2 (1)
Geliş Tarihi :25.12.2021, Kabul Tarihi : 28.02.2022, Yayın Tarihi : 12.04.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;