Yıl: 2022, Cilt: 2, Sayı: 3

Year: 2022, Vol.: 2, No.: 3

Kapak

Editörden
Araştırma makalesi
Kraniosinostozlu Pediatrik Hastalarda Perioperatif Anestezi Yönetimi

İbrahim Andan, İbrahim Başar, Ayhan Kaydu, Yusuf İpek, Abdurrahman Arpa, Feyzi Çelik, Zeynep Baysal Yıldırım

Modern Tıbbın Kurulmasından Önce Konya’da Sağlık Kurumları Ve Tedavi Yöntemleri

Berrin Okka, Yusuf Küçükdağ

Premalign-Malign Servikal Lezyonlarda Human Papillomavirüs Subtiplerinin İlişkisi: Üçüncü Basamak Tek Merkez Analizi

Fatih Yılmaz, Ayşe Nur Uğur Kılınç, Melike Geyik Bayman, Yaşar Ünlü

Semazenlerde Uyku Kalitesi, Anksiyete Ve Nörotrofik Faktörler

Faik Özdengül, Aysu Şen, Hande Küsen, Behiye Nur Karakuş, Mehmet Sinan İyisoy, Suray Pehlivanoğlu, Feyza Kostak, Melda Pelin Yargıç, Murat Cenk Çelen

Aile Sanat Ve Eğitim Merkezi Kursiyelerinde Üreme Sağlığı Konulu Müdahale Çalışması Üreme Sağlığı Konusunda Müdahale Çalışması

Yasemin Durduran, Vildan Karabacak, Mehtap Yücel, Tahir Kemal Şahin

Ergenlerde Sağlık Okuryazarlığı İle Riskli Sağlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kamil Koçak, Lütfi Saltuk Demir

Derleme
Timik Tümörlerin Sistemik Tedavisinde Gelişmeler

Murat Araz

Olgu sunumu
Rekürren Covıd-19 Ve Uzamış Sars-Cov-2 Pcr Pozitifliği Olan Bir Hastada Hıv Tanısına Gidiş: Olgu Sunumu

Fatma Arzu Akkuş, Abdullah Akkuş, Celalettin Korkmaz

Parotis Bezinde Nadir Kistik Lezyon: Onkositik Papiller Kistadenom

İpek Gürel, Fatmanur Uysal, Şeyma Acaroğlu, Pembe Oltulu, Ganime Dilek Emlik, Hamdi Arbağ, Fahriye Kılınç

Hışıltılı Çocuklarda Etyolojide Nadir Bir Neden:trakeal Darlık

Hilal Seda Akçan, Sevgi Pekcan, Hanife Tuğçe Çağlar, Ender Sayan, Gökçen Ünal, Aslı İmran Yılmaz, Necdet Poyraz

Tavşan Eti Tüketimi Sonrası Ortaya Çıkan Tularemi

Esma Kepenek Kurt, İsa Aydın,