Yıl: 2021, Cilt: 1, Sayı: 2

Year: 2021, Vol.: 1, No.: 2

Kapak

Editörden
Araştırma makalesi
Yoğun Bakım Ünitelerinde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Araştırılması

Esra Araç, Fatma Esenkaya Taşbent, Metin Doğan

Kronik İdiyopatik Ürtikerli Hastalarda Kullanılan Omalizumab Tedavisinin Hematolojik Parametreler Ve Toplam Ige Düzeylerine Etkileri

İlkay Özer

Kanser Olgularında İskemik İnme

Hasan Hüseyin Kozak, Ahmet Buğrul, Gülter Gökçimen, Murat Araz

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalında Çalışan Sağlık Çalışanlarının, Erken Dönem Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Uygulamaları Hakkındaki Bilgi Ve Farkındalık Düzeyinin Araştırılması

Neslihan Altuntaş Yılmaz, Gökmen Yapalı

Biküspit Aort Kapağı Olan Çocuklarda Torasik Aort Değerlendirmesi: Manyetik Rezonans Anjiyografinin Katkısı.

Avni Merter Keçeli, Engin Bozkuş, Derya Arslan

Olgu sunumu
İnsidental Bir Tümör: Uterin Servikste Blue Nevüs

Meryem İlkay Eren Karanis, İlknur Küçükosmanoğlu, Nurşadan Gergerlioğlu, Hasan Ali İnal

Bilateral Çift Arteria Renalis: Olgu Sunumu

Ali Keleş, Meryem Esma Düz, Nurullah Yücel, Cengiz Kadıyoran, Muzaffer Şeker

Editöre mektup
Diş Koruyucuları Ve Elektrokonvülsif Terapi Bağlı Dental Travmaların Önlenmesi

Resul Yılmaz, Şule Arıcan, Gülçin Büyükbezirci, Aybars Tavlan