Yıl: 2021, Cilt: 1, Sayı: 1

Year: 2021, Vol.: 1, No.: 1

Kapak
Editörden
Araştırma Makalesi
Pulmoner kist hidatik vakalarımızın retrospektif analizi

BURHAN APİLİOĞULLARI

ARTERIA RENALIS’İN MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE MORFOMETRİK ANALİZİ

HÜSEYİN CAHİT ÖZTEKİN, MUZAFFER ŞEKER, NEJDET POYRAZ, KEMAL EMRE ÖZEN, SEYİT EROL, DUYGU AKIN SAYGIN

18F-FDG PET/BT Görüntülemede Mesane Posteriorda Radyofarmasötik Seviyelenmesi

ÖZLEM DÜNDAR ŞAHİN, AHMET EREN ŞEN, BUĞRA KAYA

IN-PHASE KODLAMA VE EL TERCİHİ

OSMAN SERHAT TOKGÖZ, ALİ ULVİ UCA, MUSTAFA ALTAŞ, HASAN HÜSEYİN KOZAK

Diyabetik Ayak Osteomiyelitinde Negatif Basınçlı Yara Kapama ve Normal Yara Kapama Tekniklerinin Karşılaştırılması

MAJİD ISMAYİLZADE, HAYRİ AHMET BURAK NURŞEN, BİLSEV İNCE

Olgu Sunumu
Diabetes mellituslu bir hastada kısmi kalınlıklı deri grefti alanında gelişen piyoderma Gangrenozum: Olgu Sunumu

ZEYNEP ALTUNTAŞ, ORKUN UYANIK, MOATH ZUHOUR, FAHRİYE KILINÇ

DUANE RETRAKSİYON SENDROMLU İKİ OLGU

ALİ OSMAN GÜNDOĞAN, AHMET ÖZKAĞNICI