Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Meydana Gelen Posterior Reversbl Ensefalopati Sendromu: Vaka Sunumu

MEHMET IŞIK, HASAN HÜSEYİN KOZAK, NECDET POYRAZ, NİYAZİ GÖRMÜŞ, ALİ DEMİRAY

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 3
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 137-139
ÖZ ÖZET
Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES), baş ağrısı, bilinç değişikliği ve görme bozukluğu ile seyreden klinik bir durumdur. Çoğunlukla posterior serebral hemisferi etkiler, beyaz cevherde vazojenik ödem ile karakterizedir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. Reversibl doğası, son zamanlarda kalıcı nörolojik bozukluk ve mortalite nedeniyle sorgulanmaktadır. Bu olgu sunumunda 28 yaşında, aorta ile sağ atrium arasında fistül nedeniyle kardiyak cerrahi geçiren ve postoperatif PRES gelişen hastanın klinik seyri, radyolojik bulguları takdim edildi
Yazışma Adresi : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KALP DAMAR CERRAHISI
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Işık M, Kozak HH, Demiray A. Poyraz N, Görmüş N. Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Meydana Gelen Posterior Reversbl Ensefalopati Sendromu: Vaka Sunumu. Mev Med Sci. 2023;3(2): 137-139

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Meydana Gelen Posterior Reversbl Ensefalopati Sendromu: Vaka Sunumu, Olgu Sunumu,
, Vol. 3 (3)
Geliş Tarihi :09.06.2023, Kabul Tarihi : 04.08.2023, Yayın Tarihi : 12.12.2023
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN: 2757-976X ;
E-ISSN: 2757-976X ;