Tedavi Sürecinde Hastaya Yaklaşım Tekniklerinin Geliştirilmesi

TEDAVİ SÜRECİNDE HASTAYA YAKLAŞIM TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Zeynep Betül Tanış

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : Ek Sayı 1
  •  Sayfa : 0-0
ÖZ

Tedavi, hastanın ve doktorun karşılıklı talep ettiği bir süreçtir. Bu süreçte hastalığın tanısının doğru yapılması temel basamaktır. Hastalığın tanısı için de hastanın kendini doğru bir şekilde ifade edebilmesi hekimin de hastayı doğru anlayıp değerlendirebilmesi yani hasta ve hekim arasındaki iletişim sağlıklı olması önemli. Günümüzde yaşanan doktora şiddet, malpraktis gibi sağlık sektörü problemlerinin temel sebeplerinden biri de iletişim bozukluğudur. Bu problemleri çözmek için atılmış adımlar günümüzde uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu konuda yapılan konferansların, tedbirlerin, inovasyon çalışmalarının sahaya yansımadığı görülmektedir. Bir şeylerin yanlış gittiği hem doktora şiddetin hem hasta memnuniyetsizliğinin arttığı düşünüldüğünde daha işlevsel ve bu problemi kökten çözebilecek adımlar atılması gerektiği görülmektedir. Günümüze bakıldığında hastaların kendini tedavi edecek hekime kavuşana kadar ciddi bir problemler serisi ile karşılaştığı özel hastaneler dahil olmak üzere hastaneye giden hastaların kendini anlatamadıkları gerçekten hastalıklarının hekimini bulamadıkları bunun için yanlış yollara gittikleri şahit olunan gerçeklerdir. Sağlık çalışanları dahi hasta ve hasta yakını olduklarında aynı probleme şahit olmaktadır. Hekimlerin hastanın tedavisiyle uğraşmak yerine daha farklı sorunlarla mücadele etmek zorunda kalması hekimin, hastaların tedavisine harcayacağı enerji ve motivasyonu azaltmaktadır. Uygulanabilecek çözüm önerilerinden biri olarak ise; hasta hekim ilişkisi ile ilgili verilmekte olan teorik eğitimin yanı sıra sadece psikiyatri bölümünde değil tüm bölümlerde, pratik eğitimlerin yeni yetiştirilen hekim adaylarına, sahada olan hekimlere ve tüm sağlık personeline verilmesi düşünülebilir. Çünkü tedavi süreci bir ekip işidir. Hastaneye başvuran hasta ve hasta yakınlarının karşılanması sürecinde psikolojik etkenlerin dikkate alınması hastanın tedaviye giden sürecinde hekimin işini kolaylaştıracak ve tedaviye daha rahat bir şekilde odaklanması sağlanacaktır. Özellikle de hastaları ilk karşılayan triyaj ekibi bu noktada kritik bir öneme sahiptir. Bu ekipte yardımcı personel hemşire ve psikologların bulunması, çevre düzenlemesiyle rahatlatıcı müzikler (örn doğa sesi, yağmur sesi, kuş sesi) rahatlatıcı ortam rengi, istirahat edebilecekleri alanlar ve doğru iletişim tekniklerinin kullanılması sayesinde hasta ve yakınları rahatlatılarak gerçek hasta tespiti ile teşhis ve tedavi süreci daha hızlı ve sağlıklı olacaktır. Böylece hekimin iş yükü ve stresi,hastanın da korku ve endişesi azalacaktır.

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Zeynep Betül Tanış, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tedavi Sürecinde Hastaya Yaklaşım Tekniklerinin Geliştirilmesi, Özet,
, Vol.1(Ek Sayı 1)
Geliş Tarihi : 13.10.2021, Kabul Tarihi : 15.10.2021 , Yayın Tarihi : 15.10.2021
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;