Nörokuantum Çağında 5 Proje

NÖROKUANTUM ÇAĞINDA 5 PROJE

Muhammed Erdem Tonga,Mustafa Altaş

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : Ek Sayı 1
  •  Sayfa : 0-0
ÖZ

Bu çalışmanın amacı, tüm insanlığın ortak amacı olan beynin sırlarını çözümleme konusunda geleceğin en efektif projelerini ve bu projelerin hedeflerini anlatmaktır. İnsanlık tarihinde; asırlarca beyin nasıl düşünür, zihin nasıl ve nerede oluştururlur, Beynin haritası çıkartılabilir mi, insan beyni kopyalanabilir mi gibi sorular hakkında araştırmalar yapılmıştır. Ne var ki nörobilim camiası, şu ana kadar bu soruların hiçbirine bir cevap bulamamıştır. İşte bu çalışmanın amacı yüzyıllardır katedemediğimiz mesafeyi farklı bir yöntem (kuantum) ve farklı bir matematikle (bayesian) çok çok kısa bir sürede katetmeyi hedefleyen geleceğin 5 nörokuantum projesini anlatmaktır. Sırasıyla; Mavi Beyin Projesi (The Blue Brain Project): Kısaca beynin sırlarını ve çalışma prensibini daha iyi anlamak için oluşturulmuş bir proje. Nöronların depolamalarının nasılını açıklamaya çalışır. Nörolojik araştırmalarda cebirsel topoloji yolağını keşfedip matematik ile ilerleyen ilk ve tek bilimsel çalışmadır.
Konnektom Projesi: Nöronlar arasındaki bağlantı türlerini (konnektomları) daha yakından incelemek. Bu bağlantı türlerini ve nöronların konumlarını haritalandırmak, bu verileri beyin-bilgisayar arayüzüyle işlemek ve gelecekte oluşturulacak bu harita sayesinde yapay bir beyin oluşturmak amaçlanmaktadır. Cyborgs (Düşünen Robot İnsanlar Projesi): “Beyin bilgisayar arayüzleri (yapay zeka) sayesinde insanların beyinlerine yerleştirilen implantlara her türlü bilgi/beceri yüklenebilir, hatta insanlar uzaktan kontrol edilebilir. Bu şekilde Q kuşağı (posthüman) bir nesil oluşturulabilir” fikrini gaye edinmiş, şu an Elon Musk’ın “Neuralink” şirketinde çalışmaları hız kazanmış olan proje. Wbw & Gbw (World Brain Web & Global Brain Web): Amaç; küresel bir kainat beyni oluşturmak ve bu bilgi birikimi sayesinde telefonlara gerek duymadan beyinler arası bağlantılarla her bilgiyi elde etmek. İki farklı yöntemle yapılabilecek. Birinci yöntem: Her şeyin bir titreşimi, her şey arasında bir iletişim ve iletişimin her yere kayıt edildiği bir kainat var. Kainatta depolanan bu geçmiş-gelecek bilgilerini (frekansları) alıp kullanabilmek. İkinci yöntem: Beynimize yerleştirilen bir elektrot (implant) sayesinde, bilgisayarlarla ve dahi diğer beyinlerle iletişime geçmemiz mümkün olacak! Holistik Proje: “İnsan beyninin içinde hologram şeklinde geçmiş-şimdi-gelecek bilgisinin kayıtlı olduğu bir ana yazılım mevcut” teorisini ifade eder ve buna” Holistik Beyin Tasarısı” denir. Bu teoriye göre tüm bilgiler insanda ve dahi her bir nöronda mevcuttur. Ayrıca tüm bilgiler aynı anda korteksteki tüm nöronlara holistik kodlamayla kodlanır. Bu kodlama dilini çözdüğümüzde geçmiş şimdi gelecek bilgisine sahip olacağımızı ifade eden projedir. Bu gibi geleceğin projelerini kısa kısa anlatarak dinleyicileri/okuyucuları genel bir bilgi sahibi ve bu projelerin amaçları ve olası sonuçları hakkında yorum sahibi bireyler yapmak amaçlanmaktadır.

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Muhammed Erdem Tonga, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Nörokuantum Çağında 5 Proje, Özet,
, Vol.1(Ek Sayı 1)
Geliş Tarihi : 13.10.2021, Kabul Tarihi : 15.10.2021 , Yayın Tarihi : 15.10.2021
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;