Nadir Görülen Beyin Lipomunun Hacimsel Değişimi

NADİR GÖRÜLEN BEYİN LİPOMUNUN HACİMSEL DEĞİŞİMİ

Ayşe Nihal Altundal,Duygu Akın Saygın,Demet Aydoğdu,Hüseyin Altunhan,Hüseyin Çaksen

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : Ek Sayı 1
  •  Sayfa : 0-0
ÖZ

Lipomlar, yavaş büyüyen ve asemptomik gelişim gösteren bu nedenle genellikle görüntüleme yöntemleri kullanılarak tesadüfi tespit edilen ve sık bildirilmeyen yumuşak doku tümörleridir. Doğumsal malformasyon olarak da tanımlanan lipomlar matür yağ hücrelerinden oluşur ve epitel kökenli değillerdir. Lipomların oluşumunda genetiğin büyük bir etkisi vardır ancak bunun dışında yüksek kolesterol, metabolik hastalıklar ve kötü beslenme de etkilidir. Tedavi konusu henüz net olmamakla birlikte konservatif tedavi veya cerrahi müdahaleler tercih edilebilir. Lipoma vücudumuzda iyi huylu olduğu bilinen ve çok çeşitli yerlerde görülebilen bir yapıdır. İntrakraniyal yerleşimli lipomlar genellikle trigonum servikale posterior, daha nadir olarak ise boyun anterioru, kavitas oris, glandula parotidea ve fossa infratemporalis’te görülür. İntrakranial lipom vakaları genellikle asemptomatik olarak seyreder. Fakat bulundukları beyin bölgesine göre baş ağrısı ve dönmesi, nöbet, serebellar ataksi, vizyon azalması, çift görme, işitme azlığı gibi semptomlar gözlenebilir. Çalışmamız, 2010 yılında çekilen MR görüntüsünde tectum posterior’unda lipoma tespit edilen pediatrik (2 yaşında) erkek bir hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Hastamızın 2016 (8 yaş) ve 2018 (10 yaş) yıllarında çekilen MR görüntüleri de incelenerek planimetrik yöntem ile lipoma hacmi ölçüldü. Ayrıca çalışmamızda lipoma gelişim yüzdesi hesaplandı. 2010 yılındaki MR görüntüsünde lipoma hacmi 155,66 mm3, 2016 yılında 655,76 mm3 ve 2018’de ise 741,48 mm3 olarak ölçüldü. Çocukluğun ilk yıllarında lipomun hacmindeki artışın sonraki yıllara göre daha fazla olduğu görülmüştür. Lipomların genel olarak hacimsel gelişim göstermediği bilinmektedir ancak vakamızda hastamızın beyninde cerebellumun süperiorunda (tectum posterior) bulunan lipomun farklı yıllarda kaydedilmiş MR görüntülerinde büyüme tespit ettik.

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ayşe Nihal Altundal, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Nadir Görülen Beyin Lipomunun Hacimsel Değişimi, Özet,
, Vol.1(Ek Sayı 1)
Geliş Tarihi : 13.10.2021, Kabul Tarihi : 15.10.2021 , Yayın Tarihi : 15.10.2021
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;