Herediter Anjioödem

Herediter Anjioödem

Filiz Sadi Aykan,Fatih Çölkesen,Şevket Arslan

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 27-37
ÖZ

Herediter anjioödemin mast hücre aracılı anjioödemden ayırt edilmesi önemlidir. Bradikinin aracılı anjioödem sıklıkla ciddi veya hayatı tehdit edebilen şişliklerle bulgu verir. Bradikinin aracılı anjioödem tablosunda mast hücre aracılı anjioödem için kullanılan standart tedavilere cevap alınmaz. Günümüzde yeni ilaçların geliştirilmesi, bradikinin aracılı anjioödem ilişkili atakların tedavisini, morbidite ve mortalitenin önlenebilmesini mümkün kılmıştır. Bu yazıda bradikinin ilişkili anjioödem tablosunun bilinen ve bilinmeyen yönleriyle patofizyolojisi, tanı ve ayırıcı tanısı ve tedavi modaliteleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bradikinin aracılı anjioödem, Herediter anjioödem

 

ABSTRACT

It is crucial to distinguish bradikinin-mediated angioedema from mast cell-mediated angioedema. Bradykinin mediated angioedema often presents with severe or even life-threatening swelling. Bradykinin-mediated angioedema does not respond to standard treatments used for mast cell-mediated angioedema. Nowadays, the development of new drugs has made it possible to treat bradykinin-mediated angioedema-related attacks and to prevent morbidity and mortality. In this article, the known and unknown aspects of bradykinin-related angioedema, its pathophysiology, diagnosis and differential diagnosis, and treatment modalities are discussed.

Key words: Bradykinin-mediated angioedema, Hereditary angioedema

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Filiz Sadi Aykan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Alerji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Sadi Aykan F, Çölkesen F, Arslan Ş. Herediter Anjioödem. Mev Med Sci. 2022;2(1):27-37

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Herediter Anjioödem, Derleme,
, Vol.2(1)
Geliş Tarihi : 31.12.2021, Kabul Tarihi : 22.03.2022 , Yayın Tarihi : 12.04.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;