Diabetik Ketoasidozla Prezente Olan Covid 19 Olgu Sunumu

Case Report of Covid 19 Presenting with Diabetic Ketoacidosis

Saime Ergen Dibeklioğlu,Beray Selver Eklioğlu,Mehmet Emre Atabek

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 42-44
ÖZ

Diyabetik ketoasidoz (DKA), tip 1 diyabetes mellitusun (Tip 1 DM) akut, ciddi bir metabolik komplikasyonudur. İnsulin yetersizliği temelinde, insulin karşıtı hormonların artmış etkilerine bağlı olarak oluşan ve özellikle Tip 1 DM çocuklarda sıkça karşılaşılan bir durumdur. DKA diyabetin tanı anındaki klinik tablosu olabileceği gibi hastalığın seyri sırasında kötü tedavi yönetimi veya enfeksiyon benzeri metabolik dengenin bozulduğu stres dönemlerinde de gözlenebilmektedir. DKA çocukluk ve gençlik döneminde diyabete bağlı mortalite ve morbiditenin en önemli nedenlerinden biridir. Bu yazıda ağır DKA tablosuyla başvuran SARS-Coronavirus-2 (Covid 19) olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Covid 19, Diyabetik ketoasidoz, Solunum sıkıntıs

 

ABSTRACT

Diabetic ketoacidosis (DKA) is one of the acute and serious metabolic complication of type 1 diabetes. It is a common condition in type 1 diabetes patients due to insulin deficiency and increased anti insulin hormones. Type 1 diabetes can present with diabetic ketoacidosis as well as during infection, metabolic balance and poor treatment management. DKA is one of the most important causes of diabetes-related mortality and morbidity in childhood and adolescence. In this article, a case of SARS-Coronavirus-2 (Covid 19) in severe diabetic ketoacidosis is presented.

Key words: Children, Covid 19, Diabetic ketoacidosis, Respiratory distress

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Saime Ergen Dibeklioğlu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Ergen Dibeklioğlu S, Eklioğlu BS, Atabek ME. Diyabetik Ketoasidozla Prezente Olan Covid 19 Olgu Sunumu. Mev Med Sci. 2022;2(1): 42-44

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Diabetik Ketoasidozla Prezente Olan Covid 19 Olgu Sunumu, Olgu sunumu,
, Vol.2(1)
Geliş Tarihi : 13.01.2022, Kabul Tarihi : 22.03.2022 , Yayın Tarihi : 12.04.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;