Crıspr/cas Aracılı Genom Düzenlenmesinde Hedef Dışı Etkilerin İndirgenmesi Amacıyla Geliştirilen Güncel Stratejiler

CRISPR/CAS ARACILI GENOM DÜZENLENMESİNDE HEDEF DIŞI ETKİLERİN İNDİRGENMESİ AMACIYLA GELİŞTİRİLEN GÜNCEL STRATEJİLER

Bilal Bostan,Sait Ramazan Gülbay

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : Ek Sayı 1
  •  Sayfa : 0-0
ÖZ

CRISPR/Cas genomda hedef gen modifikasyonu yapan gen düzenleme aracıdır ve birçok hastalığa tedavi geliştirilmesinin önünü açmaktadır. Yeni bir teknoloji olan CRISPR'da hedef dışı etkiler klinik çalışmalarda sorunlara yol açmakta, tedaviyi olumsuz etkilemektedir. Bundan dolayı bu etkileri azaltmak amacıyla farklı stratejiler geliştirilmektedir. Hedef dışı etkileri önlemedeki güncel stratejileri sunduğumuz bu çalışma da hedef dışı etkileri azatmak amacıyla geliştirilmiş güncel stratejiler derlenmiştir. Çalışma moleküler biyoloji ve genetik altyapısı olan herkese hitap etmekte; ülkemizde CRISPR/Cas yönteminin hedef dışı etkilerinin bilinmesi ve bu konuda daha fazla çalışma yapılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bilal Bostan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Crıspr/cas Aracılı Genom Düzenlenmesinde Hedef Dışı Etkilerin İndirgenmesi Amacıyla Geliştirilen Güncel Stratejiler, Özet,
, Vol.1(Ek Sayı 1)
Geliş Tarihi : 13.10.2021, Kabul Tarihi : 15.10.2021 , Yayın Tarihi : 15.10.2021
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;