Antihistaminiklere Ve Omalizumaba Dirençli Şiddetli Kolinerjik Ürtikerde Tek Başına Antidepresanlara Verilen Dramatik Yanıt

The dramatic effect of antidepressants alone in cholinergic urticaria

Habibullah Aktaş,Ömer Kutlu,Gökşen Ertuğrul,Büşra Yıldız

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 2
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 45-46
ÖZ

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Habibullah Aktaş, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Aktaş H, Kutlu Ö, Ertuğrul G, Yıldız B. The Dramatic Response To Antidepressants Alone İn Severe Cholinergic Urticaria Resistant To Antihistamines And Omalizumab. Mev Med Sci. 2022;2(1): 45-46

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Antihistaminiklere Ve Omalizumaba Dirençli Şiddetli Kolinerjik Ürtikerde Tek Başına Antidepresanlara Verilen Dramatik Yanıt, Editöre mektup,
, Vol.2(1)
Geliş Tarihi : 25.12.2021, Kabul Tarihi : 28.02.2022 , Yayın Tarihi : 12.04.2022
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;