Alkid Resin Metodu

ALKİD RESİN METODU

Bilal Yamanel,Çağatay Göktürk

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : Ek Sayı 1
  •  Sayfa : 0-0
ÖZ

Tıp, diş ve veteriner hekimlik eğitiminin temellerini atmak ve geleceğini inşa etmek için anatomi eğitimi son derece önemlidir. Anatomi eğitimi denince akla ilk önce kadavra gelmektedir. Kadavra canlılık fonksiyonlarını yitirmiş bedenlerden oluşur. Yüzyıllar boyunca bilim insanları, tıbbi öğretim ve araştırmalarda kadavraları uzun süreli ve hijyenik açıdan güvenli olarak saklamaya çalışmışlardır. Bugüne kadar fiksasyon (formaldehit), plastinasyon, mumyalama ve parafinizasyon gibi birçok farklı metot bu amaçla kullanılmıştır. Ülkemizde de bu çalışmalar ışığında yerli bir kadavra hazırlama ve saklama metodu geliştirilmiştir. Alkid resin tekniği, Türk Patent Enstitüsü tarafından 2014 yılında Türk bilim insanları Hasan Hüseyin ARI ve Selim ÇINAROĞLU adına tescil edilmiş bir kadavra hazırlama ve muhafaza tekniğidir. Bu teknikte; kas ve dokuların sabitlenmesi için formaldehit çözeltisi ile fikse edilmesini sağlayan tespit aşaması, dokudan su ve yağın dışarı alınmasını sağlayan arındırma aşaması, hacimsel kaybı izole etmeyi ve kadavra üzerinde cerrahi müdahalelere imkan tanıyacak yumuşaklığı sağlayan gömme aşaması, fazla kimyasalın alınmasını sağlayan ön kurutma aşaması, materyallerin Alkid resin içeren bir koruyucu solüsyon ile birlikte toluen ve ksilen içeren bir çözücü solüsyonla muamele sonucu dokuların kendine has özelliklerini korumasını sağlayan emdirme aşaması ve Alkid resin’in sertleşmesini sağlayan son kurutma aşaması bulunmaktadır. Bu teknik ile normal renkte ve kıvamda, elastik, üzerinde işlem yapılabilen, kuru, maliyeti düşük ve kokusuz özelliklerinin yanında özel hiçbir depolama ve saklama şartı gerektirmeyen ve uzun yıllar eğitim ve öğretim materyali olarak kullanılabilen dokular veya kadavralar üretilebilir. Alkid resin metodu ile üretilen materyaller tüm bu özellikleri sayesinde oldukça avantaj sağlamaktadırlar.

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Bilal Yamanel, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Öğrencisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Alkid Resin Metodu, Özet,
, Vol.1(Ek Sayı 1)
Geliş Tarihi : 14.10.2021, Kabul Tarihi : 15.10.2021 , Yayın Tarihi : 15.10.2021
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;