Temel Yayın politikası

Derginin yayın politikası ve süreçleri Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors-ICMJE), Dünya Tıbbi Editörler Derneği (World Association of Medical Editors-WAME), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors-CSE), Avrupa Birliği Derneği Bilim Editörleri (European Association of Science Editors-EASE) ve Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics-COPE) ve Ulusal Bilgi Standartları Örgütü (National Information Standards Organization) (NISO) yönergelerini takip eder

Etik ilkeler ve Feragatname

Dergimiz ‘Şeffaflık ve Akademik Yayıncılık En İyi Uygulamalar İlkelerine’ (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing) (doaj.org/bestpractice) uygundur..

Dergiye yüklenen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın için başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. Tüm çalışmalarda etik kurul onayı ve bu onamın belgelendirilmesi gerekmektedir.Tüm çalışmalarda yazarların çalışmaya katkı düzeyi ve onayı bildirilmelidir. Çalışmada veri toplanması, deney aşaması, yazım ve dil düzenlemesi dahil olmak üzere herhangi bir aşamasında finansal çıkar çatışması olmadığı bildirilmelidir. Çalışmada varsa ticari sponsorluk bildirilmelidir.

Mevlana Tıp Bilimleri dergisinde yayımlanan yazılarda ifade edilen ifadeler veya görüşler yazarların görüşleri olup, editörlerin, yayın kurulu ve yayıncının görüşlerini yansıtmaz; editörler, yayın kurulu ve yayıncı, bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

Mevlana Tıp Bilimleri Dergisine gönderilen yazılar, bir editör, bir bölüm editörü ve en az iki bağımsız hakem tarafından incelenerek çift kör değerlendirme sürecine alınır. Gönderilen makalelerin intihal açısından kontrol edildiğine ilişkin yazar beyanları esastır. Editör incelemesi ve hakem süreci sırasında makalede intihal olduğu tespit edilen yazılar dergide yayımlanmaz. Bu kural yayın sonrası aşama için de geçerlidir ve yazının yayından geri çekilmesini gerektirir. Dergimiz, intihal ya da çifte yayın şüphesi durumlarının rapor sorumluluğunu hatırlatır. Yayın süreci boyunca sürecin bütün paydaşları (yazarlar, okuyucular, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uymalıdır.

Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikaları dikkate alır. Yayın Etiği Akış Şemalarını temel alır. Etik kural ve sorumluluklara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

https://publicationethics.org/guidance/Case
https://publicationethics.org/core-practices

Bütün makaleler editor ve yayın kurulu tarafından en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılacaktır. Fakat elde olmayan gecikmelerden dolayı bu süre uzayabilir.