Tıpta Yapay Zeka Eğitimi

TIPTA YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

Dilara Dimbaş,Ethem Gelir

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : Ek Sayı 1
  •  Sayfa : 0-0
ÖZ

Yapay zekâ; yapılması için insan zekâsı gerektiren işleri geçekleştirmek için bilgisayar sistemleri üreten multidisipliner bir bilimdir. Sağlık, tarım, ekonomi gibi birbirinden farklı alanlarda uygulamaları bulunan yapay zekâ, teknolojinin gelişmesiyle birlikte önemini giderek artırmaktadır. Ancak tıp öğrencilerinin yapay zekâyı tanıma, araştırma, öğrenme ve uygulama aşamaları genellikle öğrencilerin kendi çabalarına bırakılmış vaziyettedir. Tıp öğrencilerinin ve asistan doktorların kendilerini bu alana uyarlayabilmesi için var olan ve uygulanması beklenen uygulamalar bu çalışmada incelenmiştir.

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Dilara Dimbaş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Tıpta Yapay Zeka Eğitimi, Özet,
, Vol.1(Ek Sayı 1)
Geliş Tarihi : 13.10.2021, Kabul Tarihi : 15.10.2021 , Yayın Tarihi : 15.10.2021
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;