Genç Yaş Kronik Miyeloid Lösemi Hastasında Kaposinin Variselliform Erüpsiyonu

GENÇ YAŞ KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ HASTASINDA KAPOSİNİN VARİSELLİFORM ERÜPSİYONU

Ahmet Yiğit Koç,İlkay Özer,Sibel Yavuz

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : Ek Sayı 1
  •  Sayfa : 0-0
ÖZ

Ekzema Herpetikum, önceden var olan darier hastalığı, psoriazis vulgaris, Hailey-Hailey hastalığı gibi kronik dermatozu bulunan hastaların HSV ile karşılaşması sonucu ortaya çıkan generalize döküntülerdir. Kaposi'nin Variselliform Erupsiyonu (KVE) ismiyle de bilinir. İlk kez 1887 yılında Kaposi tarafından bildirilen ekzema herpetikum her yaşta görülebilmekle beraber en sık süt çocuklarında görülür. Atopik dermatitin (AD) en korkulu ve hayatı tehdit edici komplikasyonu olan egzama herpetikumun AD’ li çocuklarda insidansı %5 sıklıktadır. En sık atopik dermatitli hastalarda izlenen bu hastalığın en sık nedeni herpes simplex virüs tip 1 ve 2 dir. Virüsün girişi itibariyle ortama 10 günlük kuluçka dönemini takiben, başlıca yüz ve boyunda olmak üzere gövde ve ekstremiteleride tutabilen yaygın vezikülopüstüler lezyonlar ortaya çıkar. Yaygın ülserasyonlara kısa süre içinde dönüşebilen bu döküntüler, sekonder bakteriyel enfeksiyonlara davetiye çıkarır. Kaposinin variselliform erüpsiyonu, tipik klinik bulguları sayesinde çoğu zaman tanınabilir ve bu hastalığın etkeni HSV’yi saptayan yöntemlerle gösterilir. Kaposinin variselliform erüpsiyonu tanısı konulduktan sonra tedaviye erken başlanması ve sistemik antiviraller; asiklovir (2g/gün), valasiklovir (2g/gün) ya da famsiklovir (1g/gün) ile tedavi edilebilir. Tekrar nüksedebilen bu hastalığın, sonraki atakları hafif seyirlidir.

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Yiğit Koç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dönem IV Öğrencisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Genç Yaş Kronik Miyeloid Lösemi Hastasında Kaposinin Variselliform Erüpsiyonu, Özet,
, Vol.1(Ek Sayı 1)
Geliş Tarihi : 13.10.2021, Kabul Tarihi : 15.10.2021 , Yayın Tarihi : 15.10.2021
Mevlana Tıp Bilimleri Dergisi
ISSN:2757-976X ;
E-ISSN:2757-976X ;